Sunday, December 21, 2008

Deparo Ward Christmas Program


Christmas is not just about ligts, gifts, parties, and vacations. Foremost, it is about Jesus Christ and how His birth has created this most celebrated occasion in the world. This is the reason that the Deparo Ward has created "Come Let us Adore Him" the musical in shadow play (set in Tagalog), to remind everyone the true meaning of Christmas. Through the songs, and scriptures accounts of prophets Luke and Matthew with the "nativity" acted out by the primary kids, the characters loved by the world - baby Jesus, Mary, Joseph, Wise Men and Shepherds - we will be reminded of the events that transpired before and after the birth of Jesus Christ and we as the wise men of today will seek Him and adore our Savior Jesus Christ.

“HALINA AT SYA AY SAMBAHIN”
Isang musical at shadow play
[2008]

Starring: Casimiro Family, Del Rosario Family, Fernandez Family, Galang Family, Hornacion Family, Mejia Family, Ojeda Family, Sampang Family, Samson Family, Tumbokon Family, mga piling primary kids (Jay - A Ojeda bilang batang Hesus, Michelly Ojeda bilang Mary, B. Sampang (bilang Joseph), B. Tumbokon (Anghel), Jay M Ojeda, Ian Benedict Ojeda at B. Tumbokon (bilang Wise Men.
Pianist: Sis. Roselle Casimiro
Writer at Director: Sis. Mhe-anne Ojeda
Asst. Director: Sis. Aimee Fernandez

Pambungad:

Sisikapin ng pagtatanghal na ito na ipahayag ang tunay na kahulugan ng Pasko o “Christmas”. Sa pamamagitan ng awit at salaysay mula sa sulat nina propetang Lucas at Mateo, habang may mga larawan na ipakikita sa shadow, ang mga katauhan na minahal ng buong mundo – katulad ng sanggol na si Hesus, Birheng Maria, Jose, ang mga Wise Men at mga pastol (Shepherds) – ipaaalala sa atin ang mga kaganapan bago at pagkatapos ng pagsilang sa ating dakilang tagapagligtas na si Jesu Kristo.

Prologue: OH HOLY NIGHT
(Brother Jun Mejia)

OH COME, ALL YE FAITHFUL (First 2 verses)
( Sampang Family)

Matthew 1:18-23
(Brother Alfred Tumbokon)

OH COME, ALL YE FAITHFUL (Third verse)
( Sampang Family)

Luke 2: 1-7
(Galang Family)

O, LITTLE TOWN OF BETHELEHEM
(Annele Fernandez)

Luke 2:8-14
(Brother Earnest Samson)

FAR, FAR AWAY ON JUDEA’S PLAINS (First 2 verses)
(Casimiro and Hornacion Family)

Luke 2:15-20
(Del Rosario Family)

HARK THE HERALD ANGELS SING
(Fernandez Family)

PAGSASALAYSAY:
(Brother Aaron King Fernandez)

Hindi tulad ng mga pastol, ang mga matatalinong tao (o wise men) ay hindi pumunta sa sabsaban nung gabing ipinanganak si Hesus. Nakita nila ang bituin sa Silangan at naglakbay ng malayo upang si Hesus ay makita. Dumating sila sa Palestina mula sa Silangan, makalipas pa ang ilang panahon, siguro ay makalipas ang ilang buwan. Walang akda sa Bibliya o sa Banal na Kasulatan kung ilan ang mga matatalinong tao na sumamba kay Hesu Kristo.
Maaring tatlo, pito o di kaya’y sampu. Subalit kung ilan talaga ay di na masyadong mahalaga. Ang importante, ang mga wise men na ito ay dumating sa sabsaban upang iaalay ang kanilang mga dalang regalo at sambahin ang ating Tagapagligtas na si Hesu Kristo. Kailangan nating alalahanin na ang mga matatalinong tao sa ngaun ay patuloy na naghahanap sa ating Tagapagligtas.

WITH WONDERING AWE (First two verses)
(Mhe-anne at Aimee Fernandez)

Matthew 2:1-11
( Brother Alex Fernandez)

JOY TO THE WORLD
(First two verses)

BISHOP’S MESSAGE: Inaanyayahan namin ang lahat ng mga pamilya na gawin ang Paskong ito na panahon ng kapayapaan, kabutihan at pasasalamat sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bawat isa, hindi sa pamamagitan ng regalo bagkus sa pag trato at pagpupugay natin sa kanila.

Epilogue: SILENT NIGHT
(All)

No comments:

Post a Comment

Lakbayan Philippines Grade


My Lakbayan grade is A!

How much of the Philippines have you visited? Find out at Lakbayan!

Created by Eugene Villar.

Trotting The Globe

Travel Map
I've been to 660 cities in 26 countries
Mhe-Anne is an explorer that:
does their own thing
doesn't mind roughing it
lives on the edge
Travel cred: high
I rank in the top...
0.1% most cities visited - Philippines
0.1% most cities visited - Brunei Darussalam
0.1% most cities visited - Asia

Travel Philippines

Travel Philippines

Travel USA

Travel USA
New York - View from the Empire State Building

Travel Australia

Travel Australia
Opera House - Sydney